DiGiDi

DiGiDi er et dansk andelsselskab som blev stiftet 1. maj 2003 og har i dag over 6.000 andelshavere, alle fra den kreative branche.

Andelsselskabets formål er at tilgodese andelshavernes fællesinteresse - at sikre medejerne adgang til den optimale digitale distribution af deres værker.

DiGiDi udgiver musik gennem samarbejdsaftaler med distributionsnetværk og udgiver i dag halvdelen af alle digitale musikudgivelser i Danmark til musiktjenester som Spotify, Apple Music, Yousee, Tidal m.m.

Eftersom DiGiDi ikke må opnå profit, skal alt overskud fordeles til andelshaverne ud fra deres salg, eller spares op til fælles investeringer. DiGiDi udbetaler 92-94% af alt musiksalg.

Derfor vil det for et andelsselskab også altid være i virksomhedens interesse, at give medejerne størst muligt økonomisk udbytte af deres produkt, både ved at holde omkostningerne nede, men også ved at investere i nye digitale muligheder for distribution og indtjening af medejernes værker.

Det er også DiGiDi der står bag D

...
Read more