VERIFIED
Andreas Ugorskij

Fra en DMA og optrædener i Mexico og Japan til Corona-lockdown, hvor eftertænksomheden pludselig fik fuld ørenlyd

Guitaristen og komponisten fra Klezmofobia har fundet en mol der dur.
“Et finbroderet tankespind”, det første nummer fra det nye soloprojekt, udkommer d. 16. februar 2024.

Ugorskijs vanlige tempo er ofte højt og festvenligt, uanset om han er med til at forny klezmer-traditionen, gypsy-jazzen eller musik- og fortæller-genren. Den nye single er imidlertid langt mere kontemplativ. Vi er tæt på klassisk singer-songwriter, og der er plads til de lange, melankolske klange og de dybder, der er gemt i gentagelser med blot små forskydninger.

Isolationen stillede os, ubønhørligt, alle de store spørgsmål – musikeren svarer naturligvis på vers

For Andreas Ugorskij var Corona en brat, tvungen pause fra de øvere og koncerter, der hidtil havde fyldt kalenderen.
I stedet gav han sig selv lov til at eksperimentere, ikke mindst med et personligt tekstunivers, og en nysger

...
Read more

Musik

Musik

Kontakt

Kontakt